Kaffemaskin första designutmaningen

Konstruera om en kaffemaskin så att den blir så miljövänlig och resurseffektiv som möjligt under hela dess livslängd. Det var uppdraget till representanter för sex av de företag som medverkar i Mistra REES.

Designövning vid REESs möte i Göteborg 2016

"Intressant att ta fram både produkten och kringtjänsterna samtidigt, det gav nya perspektiv." "Roligt men tufft." "Bra erfarenhet att arbeta tillsammans med personer från andra företag" "Att utveckla produkten och servicen, kringtjänsterna, samtidigt ökade verkligen kreativiteten."

Detta är några av rösterna från de tolv personer från sex företag som i samband med MistraREES möte i Göteborg också ombetts delta i en designövning. Forskarna inom delprojekt två, Tomohiko Sakao, Sergio Brambila, Sara Nilsson, och Maria Widgren ville få möjlighet att studera hur det kan gå till när produkt- och tjänstedesign går hand i hand för att förbättra resurseffektiviteten.

Förbättrad resurseffektivitet

Tomohiko SakaoFoto: Monica Westman– Den uppgift vi gav dem var att under cirka en timma konstruera om en vanlig typ av kaffemaskin för kontor så att det blir så resurseffektiv som möjligt från design till återvinning, berättar Tomohiko Sakao, som leder projektet.

De fick arbeta i små grupper för att förbättra konceptet och hitta nya smarta lösningar. Eftermiddagens avslutades med en reflektion och diskussion kring arbetssättet och vilka utmaningar som finns.

Att deltagarna uppskattade övningen visar citaten ovan och forskargruppen var mer än nöjda med resultatet.

– Vi fick också idéer från deltagarna hur vi ska kunna förbättra designprocessen i framtiden, säger Tomohiko Sakao.

Mångsidig kompetens

Universitetslektor Tomohiko Sakao och doktoranderna Sergio Brambila, Sara Nilsson och Maria Widgren finns vid Avdelningen för industriell miljöteknik, Linköpings universitet. Medverkade i designövningen gjorde Mikael Håkansson och Sabine Trommar-Rosenblad från Attends, Daniel Gustavsson och Linus Ottosson från HTC, Andreas Ericsson och Erik Pettersson från Inrego, Annika Fernlund och Anton Aldentun från Polyplank, Axel Edh och Gunnar Magnusson från Volvo Cars samt Cecilia Rosenqvist-Witte och Lisbeth Dahllöf från Volvo Group.

Läs mer